Hvad er en masseovn? Her har du svaret.

Hvad er en masseovn?

En masseovn er en brændeovn af stenmateriale der kan akkumulere og afgive varme. Masseovne er ofte opbygget med to brandkamre. Et primært og et sekundært.

De røggasser der ikke afbrændes i det primære brandkammer, afbrændes effektivt i det sekundære brandkammer.
Det resulterer i en ren forbrænding fuld på højde med moderne brændeovne.

Røggasserne vender i toppen af masseovnen og tvinges nedad i røgkanaler på siden af ovnen. Dette kaldes contraflow.
Når røggasserne tvinges nedad afsættes det meste af varmen til stenmassen og derved sikres et minimalt skorstenstab. Udnyttelsesgraden ligger på ca. 90%.

Masseovnen er en gammel opfindelse, enkel i sin opbygning, lavteknologisk og fuld på højde med nutidens moderne opvarmningsformer.
Masseovne kan bygges i alle størrelser men er masseovnen husets eneste varmekilde bør både størrelse og placering afpasses. 

Let at bruge og billig i drift.

Masseovne kræver næsten ingen pasning og adskiller sig på dette punkt helt fra almindelige brændeovne.
10-15 kg tørt træ afbrændes på en gang og allerede efter 1-2 timer er der lagret så meget varme i stenmassen at et hus på 150m2 kan holdes varmt det næste døgn.

Masseovnen kræver således ikke løbende fyring som en almindelig brændeovn. Masseovnen afgiver en jævn og behagelig varme. Temperaturen ligger helt stabilt omkring 21-24 grader det næste døgn.

Den årlige varmeudgift er lav ved sammenligning med andre opvarmningsformer og beløber sig til kun 3-4000 kroner årligt, ved køb af ca 10 rummeter grantræ.

Udover at være husets måske eneste varmekilde kan masseovnen bygges med bageovn og varmeveksler til opvarmning af brugsvand eller lignende.
Man opnår således en stor grad af uafhængighed og en langtidsholdbar varmekilde.

Fyring i masseovn er både billig, miljøvenlig og co2 neutral.

En stor håndbygget masseovn med bageovn koster fra 65.000 kroner og tjenes ofte hjem efter kun 3-5 år.