Et- eller toskindede masseovne

Et- og tolagsovne

Masseovne kan opdeles i to typer, etlagsovne og tolagsovne. Jeg vil her forklare forskellen på de to ovntyper.
En masseovn består af en kerne af ildfaste chamottesten, fedtsten eller ildfast beton.

Kernen omgiver det primære brandkammer og evt. sekundære brandkammer der kan bruges som bagerum.
På siden af kernen har masseovnen røgkanaler hvor de afbrændte røggasser ledes nedad.

Et-lagsovn

Et-lagsovne er opbygget med en kerne af ildfast stenmateriale. Omkring denne kerne mures den synlige facadesten. Røgkanalerne på siden fremkommer i mellemrummet mellem kernen og facadestenen. Røggasserne har derfor direkte kontakt med facadestenen . Ovnen bliver hurtig varm.

Problemet med et-lagsovne er den temperaturforskel der således opstår på hver side af facadestenen. Røggastemperatur på den ene side og stuetemperatur på den anden. Når facadestenen udsættes for så store temperaturudsving er revnedannelser i facaden ikke ualmindelig.

Jeg bygger gerne et-lagsovne men anbefaler to-lagsovne.

To-lagsovn

I en tolagsovn opbygges kernen på samme måde som for etlagsovne, men samtidig bygges røgkanalerne helt adskilt fra facadestenen. Det betyder at facadestenen ikke udsættes for nogen hård belastning og revnedannelse i facaden er derfor ikke almindelig.

Dvs. Tolagsovne består af kernen samt et lag sten til røgkanal og et lag sten til facade. Deraf tolagsovne.

Tolagsovne afgiver en meget stabil og ensartet temperatur. Det er muligt at springe en fyring over i ny og næ, uden at det mærkes syndeligt.